Řízení projektů na straně Objednatele

Potřebujete pro svou práci nový informační systém nebo aktualizovat systém stávající? Nejste si jisti postupem při přípravě a realizaci projektu? Obáváte se přístupu dodavatelů, narůstání rozpočtu, nedodržení termínů a očekávaných výstupů?

Cílem projektového řízení u Objednatele je řešit realizaci díla jako celek s pokrytím všech oblastí, které do projektu vstupují. Vzhledem k rozsáhlosti většiny ICT projektů je velmi důležité odborné vedení, které se zaměří nejen na jednotlivé části projektu, ale dokáže pohlídat komplexní realizaci a pokrýt veškerá rizika projektu.

Klienti jsou v dnešní době často postaveni do situace, kdy potřebují nebo jsou ze zákona povinni realizovat zásadní změny v organizaci. Úspěšná realizace takových změn je podmíněna odborností, zkušeností a kapacitou odpovědných pracovníků. V řadě případů organizace potřebnými zkušenostmi ani kapacitami nedisponuje, protože takové rozsáhlé projekty dosud nerealizovala. Jako typickou situací tohoto druhu lze uvést zavádění nových informačních systémů. Tyto projekty jsou často financovány z fondů Evropské unie nebo z jiných veřejných zdrojů. 

 

Společnost Geminas, SE poskytovala a stále poskytuje služby organizacím ve výše uvedených případech, kdy zajišťuje:

  • Přípravu projektu na straně budoucího Objednatele – příprava zadání, harmonogram realizace, podklady pro gestory projektů, řídící orgány, příprava rozpočtů atd.
  • Podporu výběru Dodavatele – spolupráce s právními kancelářemi, zpracování nabídek, zpracování podkladů pro hodnotící komise, organizace činností po rozhodnutí hodnotící komise atd.
  • Organizaci a zajištění předpokladů (součinností) pro úspěšnou realizaci projektu na straně Objednatele
  • Organizaci a řízení dodávky Dodavatele ve stanoveném čase a rozsahu, řízení změn, řízení rizik, reporting, controlling a další činnosti projektového řízení.
  • Vyhodnocení projektu a organizace zajištění navazujících činností vyplývající z realizace – následná podpora, provoz technologií, ověřování výstupů projektu, vyhodnocení dosahování cílů apod.

Výše uvedené služby je možné rozšířit či doplnit na základě individuálních potřeb klienta.

Nabídka ostatních specifických služeb "Řízení projektů" zahrnuje: