Řízení projektů 

Rozvoj v organizacích a firmách znamená ve fungování procesů a organizaci práce, zavádění nových nástrojů a dalších činností, které mají za cíl dosáhnout vyšší efektivity organizace a účinnějšího dosahovánní cílů. 

Klíčovým pojmem v této oblasti je "změna". Drobné změny se zpravidla zavádějí operativně. Změny s větším dopadem a významem vyžadují pro dosažení požadovaného výsledku řízené zavedení. "Projekt" je jedinečný proces dosažění změny (cíle). "Řízení projektů" je pak účinné a efektivní dosahování významných změn.

Společnost Geminas, SE poskytuje svým klientům služby řízení projektů a disponuje týmem špičkových projektových manažerů se zkušenostmi z řady rozsáhlých projektů.

Cílem řízení projektů je zajistit naplánování a realizaci projektu. Kritérium úspěchu je dosažení cílů projektu, a to v plánovaném čase, rozsahu a s plánovanými náklady. Nedílnou součástí řízení projektů je sestavení projektového týmu, stanovení rozpočtu, harmonogramu realizace, organizace a podpora rozhodování, řízení rizik, zajištění předpokladů realizace, reporting a controlling, vyhodnocení projektu, řízení změn a další činnosti nezbytné k dosažení stanovených cílů.

 

Specifické služby

Společnost Geminas, SE nabízí v oblasti řízení projektů jak komplexní, tak i specifické služby.

Nabídka specifických služeb zahrnuje:

Uvedené služby jsou detailněji popsány na podřízených stránkách této webové prezentace.