Poradenství v oblasti projektového řízení

Chcete se pustit do realizace rozsáhlejšího projektu a nemáte dosud s řízením větších projektů zkušenosti? Ocenili byste odbornou podporu v některých oblastech projektového řízení nebo při nastavení konkrétních procesů?

 

Organizace jsou v dnešní době (konkurenční prostředí, změny legislativy, atd.) často nuceny k neustálým změnám ve fungování firemních procesů, organizaci práce, zavádění nových nástrojů apod. V případě větších změn organizace často zjistí, že nejsou schopny rozsáhlejší změny z vlastních zdrojů realizovat v důsledku nedostatečné odbornosti, zkušeností či jiných kapacitních důvodů.

Jak již bylo uvedeno na úvodní stránce k řízení procesů, změny jsou realizovány prostřednictvím projektů, které je třeba připravit, zorganizovat a řídit, a to buď interními kapacitami organizace, nebo zajistit dané kapacity externě.

 

Společnost Geminas, SE poskytuje svým klientům poradenství v oblasti řízení projektů na základě znalostí, dovedností a zkušeností týmu špičkových projektových manažerů.

 

Poradenství, které naše společnost nabízí, pokrývá celý proces projektového řízení od formulace vize zákazníka, přes její dekompozici na úroveň jednotlivých cílů, až po definici a řízení realizace projektu směřujících k naplnění těchto cílů, a tím i vize zákazníka. Poradenství pomůže vaší společnosti správně nastavit procesy v oblasti řízení projektů, případně zachránit konkrétní projekt v krizi. 

Nabídka ostatních specifických služeb "Řízení projektů" zahrnuje: