Krizové řízení projektů

Jste v časovém skluzu s realizací projektu? Nedokážete splnit časový harmonogram? Vypadl Vám důležitý člen z pracovního týmu? Výstupy projektu neodpovídají očekávání? Máte problémy s kominikací se zákazníkem/partnerem?

Není výjimečnou situací, že se projekt dostane do vážných problémů s realizací, kdy hrozí, že:

 • bude překročen plánovaný rozpočet,
 • nebude dodržen stanpovený harmonogram/termín projektu,
 • projekt nebude realizován v původně plánovaném rozsahu.

Problémy se část objevují již v průběhu realizace, zvláště při projektech s delší dobou realizace:

 • průběžné výstupy se míjejí s očekáváním zákazníka,
 • selhává komunikace a součinnosti mezi zúčastněnými stranami.

Krizové řízení projektu má jiná pravidla než standardní řízení projektu. Není při něm již možné aplikovat preventivní opatření k zamezení vzniku vážných problémů projektu. Nicméně i v této situaci je možné projekt dovést do zdárného konce a splnit vytyčené cíle. Důležitým předpokladem je dobrá vůle na straně zákazníka i dodavatele.

Společnost Geminas, SE nabízí služby krizového řízení projektů prostřednictví zkušených projektových manažerů se zkušenostmi a výsledky v této oblasti.

 

K opětovnému „vrácení projektu do života“ používáme následující kroky:

 • navázání komunikace se všemi zúčastněnými stranami 
 • ověření očekávané kvality projektu, přání zákazníka
 • ujasnění rozsahu a cíle projektu
 • analýza stávajícího stavu projektu a jak se tento stav potkává s plánovanými cíli
 • analýza stávající dokumentace
 • identifikace příčin problému projektu
 • stav rozpočtu a harmonogramu
 • návrh/doporučení cesty k nápravě projektu
 • projednání a schválení postupu s vedením organizace

Alternativně můžeme doporučit zrušení/ukončení projektu, což většinou není pozitivně přijímané řešení, nicméně při objektivním posouzení přínosů, nákladů, dopadů apod. je to naprosto korektní cesta a v řadě případů se jeví jako nejlepší možná.

Nabídka ostatních specifických služeb "Řízení projektů" zahrnuje: