O společnosti

Poradenská společnost Geminas, SE od svého vzniku v roce 2010 poskytuje a zprostředkovává profesionální služby v oblasti řízení projektů, informačních a komunikačních technologií, krizového řízení a bezpečnosti a poradenství při řízení těchto oblastí. Detailní popis jednotlivých služeb je uveden v jiné části této webové prezentace.

Společnost Geminas, SE klade důraz na dosažení cílů a získání přidané hodnoty, které klienti od poskytovaných služeb očekávají. V dosahování cílů klienta se jeví jako zásadní důraz na komunikaci se zákazníkem a podrobnou analýzu výchozí situace a potřeb a následný návrh řešení, aby výsledek plně odpovídal skutečným potřebám zákazníka a splnil základní předpoklady pro dosažení vytyčených cílů.

Vztah s klientem je pro nás klíčovým aspektem spolupráce. Snažíme se proto vždy nastavit takové parametry spolupráce, které budou pro klienta reálným přínosem. Profesionálními službami a přístupem pomáháme našim klientům při jejich rozhodování a zavádíme nástroje pro optimalizaci jejich procesů pro konečné zvýšení produktivity a efektivity. Garantujeme vysokou efektivitu poskytovaných služeb při uplatnění moderních metod řízení projektů.

Kvalita naší práce spočívá v tom, že klademe maximální důraz na řešení problémů a požadavků klienta, respektujeme klientovy možnosti, zaměřujeme se na přínos pro klienta, nikoliv jen na technické řešení, věnujeme pozornost organizačním a věcným potřebám a dopadům pracovníků klienta, pokud jsou služby orientovány na zákazníka klienta, věnujeme primární pozornost společným zájmům obou stran.

 

Náš tým

Disponujeme týmem odborníků, který se opírá o bohaté znalosti a zkušenosti z rozsáhlých a náročných projektů. Prioritou týmu je převážně profesionalita, důvěra, spolehlivost, individuální přístup, vstřícnost, flexibilita a dlouholetá spolupráce s klientem. Manažerské schopnosti týmu, odpovídající nárokům 21. století vedou k úspěšné realizaci projektů ve stanoveném termínu, s plánovanými náklady a ve vynikající kvalitě.

V rámci komunikace s klientem používáme jemu srozumitelný jazyk (terminologii) čímž dosahujeme efektivního přenosu informací v dané problematice mezi různými profesními skupinami. Úspěšně dosahujeme společných dohod s klienty a dodavateli produktů a služeb s tím, že jednoznačně a prioritně hájíme zájmy klienta.

 
 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat a to buď prostřednictvím formuláře na stránkách společnosti (zde), případně můžete využít kontaktní údaje na společnost a její zástupce (zde)....