Realizace a dodávky komplexních informačních systémů (systémová integrace)

Potřebujete realizovat komplexní informační systém? Budete pro různé části dodávky potřebovat subdodavatele a v některých případech vám ani potenciální subdodavatelé nej​sou známi? Chcete se vyhnout obvyklé zkušenosti, kdy tito subdodavatelé často nejsou zcela spolehliví a téměř vždy dochází k problémům? Rádi byste využili služebsystémového integrátora, ketrý zajistí realizaci a dodávku informačních systémů jako komplexní dodávku a většině problémů předejde nebo je vyřeší?

Pokud se organizace rozhodnou využít pro podporu svých procesů informační systémy a technologie, zpravidla ICT zajišťuje dodavatelsky.

Jednodušší variantou je situace, kdy organizace zná dodavatele ICT, kteří jsou schopni uvedené produkty a služby poskytnout v plné šíři (a najednou), jsou ze strany organizace důvěryhodní a je možné srovnávat podmínky více dodavatelů a možných způsobů řešení, ze kterých si může organizace vybrat.

Častější jsou však opačné případy, kdy možní dodavatelé buď nejsou známi, nebo je pro různé části dodávky třeba více subdodavatelů. Pokud nejsou dodavatelé zcela důvěryhodní, pak téměř vždy nastávají problémy. Pomineme-li problémy s nejednoznačností zadání (viz Tvorba zadání pro realizaci informačních systémů), vyskytují se zásadní problémy při koordinaci jednotlivých dodávek (viz Řízení projektů), řešení vzájemných vazeb (integrací), datová nekompatibilita, nesplnitelné předpoklady (součinnosti) apod.

Společnost Geminas, SE je schopna buď sama, nebo prostřednictvím některého ze svých partnerů, poskytnout služby systémového integrátora a garantovat v rámci realizace části vztahující se k projektovému řízení a technickým a odborným garancím.

Poskytujeme služby pro realizaci a dodávky komplexních informačních systémů v následujících oblastech:

  • Infrastruktura – návrh, optimalizace, dodávka, instalace, maintenance, technická podpora, navazující služby, provoz infrastruktury.
  • Softwarové aplikace – návrh, výroba/zajištění, dodávka, implementace, ověření klientem, plnění daty, zkušební a ověřovací provoz, maintenance, technická podpora, provoz systému.
  • Technologie – hardware (HW), systémový software (SW), databáze (ORACLE, Microsoft), middleware (3-T), GUI (desktopové, tenké, webové), mapové technologie (GIS/ESRI), atd.
  • Integrace – integrace (výměna dat) s jinými IS a aplikacemi, integrace kamerových systémů, komunikačních a záznamových zařízení atd.
  • Následná podpora a provoz – provozování systému, outsourcing.
  • Další služby – Řízení projektu na straně Dodavatele, školení, datové práce, odborné konzultace (ICT, odborně zaměřené).
  • Dokumentace – projektová dokumentace, testovací dokumentace, školící dokumentace, bezpečnostní dokumentace.
  • Průběh realizace – analýza projektu, návrh řešení, implementace, školení uživatelů, testování a zkušební provoz, nasazení do produkčního provozu, vyhodnocení projektu, návrh změn a úpravy projektu.

Uvedený výčet je pouze orientační. V případě konkrétních projektů je vždy stanoven konkrétní rozsah jednotlivých částí podle potřeb klienta i s ohledem na náklady projektu pro klienta.