Poradenství v oblasti informačních technologií

Využíváte (jako většina klientů) informační technologie pouze jako nástroje pro podporu svých procesů a činností? Nemáte odborné kapacity potřebné pro rozvoj a efektivní využívání ICT jako celku, případně  jsou vaši pracovníci v oblasti ICT zaměřeni příliš úzce?

V případě, že nastane problém, který je třeba vyřešit a/nebo se uvažuje o využití ICT, jsou třeba informace od kvalifikovaných odborníků, a to nejen na oblast ICT, ale i ve vztahu k organizačním potřebám.

 

Společnost Geminas poskytuje nebo je schopna zajistit kvalifikované odborníky a jejich prostřednictvím poskytnout konzultace a poradenství jak v oblasti technické (ICT), tak v oblasti organizační (řízení projektů, procesy).

 

Jedná se převáženě o rozšiřující služby k informačním systémům, jako jsou např. školení uživatelů klienta, datové práce, tvorba koncepcí, pomoc při řešení návazností procesů a informačních systémů, konzultační podpora nebo analytické a programátorské služby nad rámec dodávky daného informačního systému.