Služby v oblasti integrace a využívání speciálních technologií pro podporu krizového řízení a bezpečnosti

Potřebujete moderní informační systém pro krizové a operační řízení, do kterého jsou integrovány mapové technologie (GIS), technologie kamerových systémů, dohledu a monitorování a prostředky pro rychlou a efektivní kominukaci?

V těsné a nezbytné vazbě na informační podporu krizového řízení a bezpečnosti a na podporu operačního řízení jsou speciální bezpečnostní technologie různého charakteru a zaměření. Tyto technologie se využívají v procesech monitoringu, dohledu, v rámci represe tj. řízení a řešení událostí/výjezdů.

Společnost Geminas, SE má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v budování kamerových systémů, systémů monitorování vozidel, systémů varování a vyrozumění, požárních a zabezpečovacích systémů, komunikačních technologií telefonních a radiových, záznamových zařízení pro zvuk a obraz kamer a rozvoji těchto systémů, s integrací těchto systémů navzájem nebo ve prospěch aplikací pro řízení zdrojů na operační, strategické i taktické úrovni.

Výsledkem implementace technologií jsou moderní, uživatelsky optimalizované grafické nadstavby, které umožňují ovládání, dohled i správu různých technologií v těsné vazbě s GIS (geografickým informačním systémem). Tyto integrované systémy často nazýváme aktivní mapou nebo společným obrazem situace. Uživatel tak dostává jednoznačnou a rychlou informaci o stavu území, o stavu zdrojů a zájmových objektů formou mapového zobrazení. Názorná předmětná symbolika se mění v závislosti na vývoji situace nebo stavu objektů.

Ve spolupráci s dlouholetými partnery se aktivně dlouhodobě podílíme na vytváření konceptů, analýze, návrhu a implementaci řady technologických systémů od lokálních až po jednotné integrované systémy na úrovni kraje.

Nabídka ostatních specifických služeb "Bezpečnost a krizové řízení" zahrnuje: