Služby pro Operační řízení IZS a dalších organizací

Potřebujete zefektivnit a usnadnit práci operátorů dispečerských pracovišť, složek a organizací, protože profesionální a efektivní práce těchto lidí hraje roli při řešení situací, kdy jsou ohroženy lidské životy a hrozí velké materiální škody? Potřebujete řešení a služby, které pomohou zajistit informace potřebné pro rozhodování, integrovat technologické prostředky, zkrátit reakční doby, umožňují vytěžovat informace přímo v terénu?

Společnost Geminas, SE získala díky řadě úspěšně realizovaných projektů nemalé zkušenosti v oblasti informační podpory systémů pro operační řízení (nejen) složek IZS. Tyto systémy zahrnují jak dispečerské aplikace pro příjem tísňových volání a využívání zdrojů (osádek/hlídek) jednotlivých složek, tak celou řadu dalších aplikací a technologií pro zefektivnění jejich práce. Jedná se o přímou mapovou podporu (GIS), sledování vozidel a stavů výjezdových skupin, integraci kamerových systémů a plnou integraci komunikačních a záznamových technologií. Samostatnou částí těchto systémů je podpora výkonu služby výjezdových skupin a pracovníků v terénu. Aplikace umožňují online/offline zadávání dat o výjezdech/zásazích přímo v terénu nebo zásahových vozidlech.

V této oblasti je náš tým odborníků ve spolupráci s řadou osvědčených zkušených partnerů nabídnout komplexní služby přípravy i realizace těchto systémů.

Společnost Geminas, SE je schopna s hlubokou znalostí problematiky a na základě ověřených v praxi poznatků, ve spolupráci s klientem zpracovat analýzu stávajícího stavu, návrh řešení včetně podrobného katalogu požadavků na cílový systém, přípravu potřebné dokumentace pro všechna stadia realizace projektu, zajistit kvalitní projektové řízení pro dosažení stanovených cílů, optimalizaci vynaložených prostředků a hlavně spokojenost koncového uživatele.

Nedílnou součástí jsou i službě pro zajištění udržitelnosti, podpory provozu a rozvoje těchto systémů.

Nabídka ostatních specifických služeb "Bezpečnost a krizové řízení" zahrnuje: