Certifikace (ISO)

Společnost Geminas, SE klade důraz na kvalitu poskytovaných služeb zákazníkovi.

Vysokou úroveň služeb potvrzuje certifikace dle mezinárodních norem:

 

ISO 9001:2008 – Systém řízení kvality (QMS – Quality Management System)

9001.jpg (842,8 kB)

Systém definuje takové požadavky na procesní řízení organizace, které mají zajistit, že organizace se stará o požadavky zákazníků, dokáže je naplňovat a zná skutečnou kvalitu svých služeb.

Systém managementu kvality

 • ,,zprůhledňuje" procesy a činnosti,
 • zabezpečuje zajišťování vhodného pracovního prostředí,
 • je přínosem při řízení organizace a plánování zdrojů.

 

Zásady managementu kvality:

 • Zaměření na zákazníka
 • Vedení
 • Zapojení pracovníků
 • Procesní přístup
 • Systémový přístup k managementu
 • Neustálé zlepšování
 • Přístup k rozhodování zakládající se na faktech 
 • Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy

 

ISO 14001:2005 - Systém řízení environmentu (EMS - Environmental Management Systems)

14001.jpg (807,3 kB)

Systém environmentální managementu je v současné době nejrozšířenější normou EMS po celém světě.

Systém environmentálního managementu specifikuje požadavky na zavedení a udržování politiky životního prostředí. V rámci této politiky životního prostředí jsou dány tři základní závazky, které splňují požadavky normy.

 •   prevence znečišťování
 •   dodržování právních předpisů
 •   neustálé zlepšování EMS

Tyto závazky jsou hnací silou při zlepšování celkového ekologického výsledku.

 

ISO 14001 je nástrojem, který se zaměřuje na kontrolu a řízení vlivů na životní prostředí. Společnost je povinna určit uplatňované právní, zákonné a související požadavky. Je důležité zjistit, jak je společnost legislativou ovlivňována, aby mohla být přijata opatření k požadované shodě a mohlo být pravidelně vyhodnocováno, zda je požadavkům plně porozumněno a jsou efektivně využívány ze strany zaměstnanců.