Řízení kvality a environmentu

Kvalita služeb a procesů společnosti a zodpovědnost vůči životnímu prostředí jsou dnes klíčové oblasti pro budování konkurenční výhody, a tedy i pro úspěšné prosazení na trhu. Jedním z nejužívanějších prostředků dosahování i "dokazování" kvality činnosti společnosti a zodpovědnosti společnosti vůči životnímu prostředí jsou její certifikace podle některé ze skupiny norem systému řízení kvality a systému enviromentálního managementu.

 

Cílem společnosti Geminas, SE je vytvořit a udržovat takový systém řízení kvality a environmentu, který poskytuje jistotu o tom, že

  • společnost i její pracovníci dodržují profesní standardy a požadavky příslušných právních předpisů a 
  • společnost dodržuje takové zásady a postupy, které posilují její vnitřní kulturu na základě vědomí, že kvality je zásadním aspektem při provádění zakázek a
  • společnost a její pracovníci se chovají zodpovědně vůči životnímu prostředí.

 

Základní principy řízení kvality a ochrany životního prostředí jsou definovány v politice společnosti.