Účetní závěrky

Účetní závěrka k 30. 6. 2011 je k dispozici zde: 2011-06-30-Výkazy účetní závěrky - elektronické odeslání.pdf2011-06-30-Výkazy účetní závěrky - elektronické odeslání.pdf 

Účetní závěrka k 30. 6. 2012 je k dispozici zde: 2012-06-30-Výkazy účetní závěrky - elektronické odeslání.pdf

Účetní závěrka k 30. 6. 2013 je k dispozici zde: 2013-06-30-Výkazy účetní závěrky - elektronické odeslání.pdf

Účetní závěrka k 30. 6. 2014 je k dispozici zde: 2014-06-30-Výkaz zisku a ztráty - druhové členění.p df (21785)

 Účetní závěrka k 30. 6. 2015 je k dispozici zde: 2015-06-30 - Výkaz zisku a ztráty - druhové členění.pdf

Účetní závěrka k 30. 6. 2017 je k dispozici zde: 2017-06-30 - Výkazy účetní závěrky - elektronické odeslání, 2016 - Geminas, SE.pdf

Účetní závěrka k 30. 6. 2018 je k dispozici zde: 2018-06-30 - Výkazy účetní závěrky - elektronické odeslání, 2017 - Geminas, SE.pdf

Účetní závěrka k 30. 6. 2019 je k dispozici zde: 2019-06-30 - Výkazy účetní závěrky pro rejstříkový soud.pdf

Účetní závěrka k 30. 6. 2020 je k dispozici zde: 2020-06-30 - Výkazy účetní závěrky pro rejstříkový soud.pdf