Integrovaný operační program, výzva č. 23: „Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS při řešení mimořádných událostí“

V rámci výzvy IOP v oblasti intervence 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, výzva č. 23, bude umožněno krajům jako zřizovatelům ZZS, nebo ZZS samotným, požádat o podporu ERDF v oblasti zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zlepšení efektivní akceschopnosti ZZS jako primární složky IZS.

Cíle aktivit

 1. Mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS
 2. Moderní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií
 3. Služby eHealth pro ZZS
 4. Komunikační technologie operačního střediska pro LZS

Výše podpory

Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) činí 85 % celkových způsobilých výdajů. Žadatel spolufinancuje 15% způsobilých výdajů. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na projekt je stanovena na 80 mil. Kč.

Ve spojitosti s touto výzvou společnost Geminas, SE nabízí služby v oblastech:

 1. Zpracování studie proveditelnosti
 2. Zpracování žádosti o dotaci
 3. Zpracování projektové dokumentace
 4. Spolupráce se zadavatelem na vytvoření zadávacích podmínek a smlouvy o dílo pro výběr dodavatele
 5. VŘ - Zajištění autorského dozoru nad projektovou dokumentací
 6. Technický dohled nad plněním díla technologické části projektu

Zkušenosti našeho týmu (IZS)

V uplynulých několika letech jsme získali rozsáhlé zkušenosti v oblasti projektů pro IZS, jmenovitě projektů operačních středisek, výjezdových stanovišť a vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu, projektů operačních středisek pro Městskou policii a projekty v oblasti krizového řízení pro obce a kraje s vazbou informační systémy, geografické informační systémy a další ICT technologie organizací.

Do výstupů, které poskytujeme, se promítají zkušenosti a znalosti z úspěšné přípravy a realizace řady projektů informačních systémů, zejména v segmentu bezpečnosti a krizového řízení.

Reference

Zpracování podkladů pro Krajské standardizované projekty v rámci programu IOP výzva č.11:

 • Jihomoravský kraj / ZZS Jihomoravského kraje
 • Pardubický kraj / ZZS Pardubického kraje
 • ZZS Královohradeckého kraje
 • Zlínský kraj / ZZS Zlínského kraje
 • Liberecký kraj / ZZS Libereckého kraje

Návrh řešení Informačního systému ZZS hl. m. Prahy.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: Mgr. Radek Holiš, MBA, tel. 777 667 644, email: radek.holis@geminas.cz.