Certifikace společnosti Geminas, SE

05.03.2012 12:11

Společnost Geminas, SE je od ledna 2012 držitelem certifikací, které potvrzují výbornou kvalitu poskytovaných služeb, zaměřenou na efektivní procesy a spolehlivé dodávky řešení dle potřeb zákazníků. Společnost byla certifikována podle mezinárodních norem řízení kvality ISO.

Audit provedla mezinárodní certifikační a hodnotící společnost Quality Austria.

Certifikáty:

  • ISO 9001:2008 je nejnovější verzí všeobecné respektované normy kvality řízení. Dává zákazníkům a dalším zúčastněným stranám jistotu, že posuzovaná organizace svou činnost vykonává na základě správně definovaných a efektivně prováděných procesů.
  • ISO 14001:2004 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na řízení procesů ve vztahu k životnímu prostředí. Na základě této normy musí organizace prokazovat, že sleduje potenciální rizika a dopady své činnosti na životní prostředí a systematicky pracuje na jejich snižování.